New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

Điện thoại: 04 37824073 ext 104, 103 | Di động: 0936365272 | Hotline: 0936611372

Yahoo: n2005vn@yahoo.com | Skype: Vietnamsmart

Camera IP Huviron

Model: SK-ND311

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.900.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NP611

Hãng sx: Panasonic

Giá: 15.460.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NB311

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.790.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-ND821

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.360.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NP521

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.500.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NF40

Hãng sx: Panasonic

Giá: 16.900.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NM10

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.680.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NU10

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.680.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NM20

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.100.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NU20

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.100.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NM10

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.680.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SK-NU10

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.680.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Camera Analog Panasonic

Model: WV-CF284E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 3.338.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-CF344E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 3.814.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-CP300/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.543.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-CF304LE

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.569.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-CS580/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: 28.609.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-CFR602

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.130.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-CFR604

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.543.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-CPR603

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.130.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-CPR604

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.765.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DR04

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.676.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DR08

Hãng sx: Panasonic

Giá: 15.987.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DR16

Hãng sx: Panasonic

Giá: 2.270.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DRH04

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.097.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DRH08

Hãng sx: Panasonic

Giá: 16.892.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: SP-DRH16

Hãng sx: Panasonic

Giá: 31.133.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WJ-HD716K/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: 99.394.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WJ-HDU40K

Hãng sx: Panasonic

Giá: 1.154.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-CU650/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: 35.749.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-LZA61/2SE

Hãng sx: Panasonic

Giá: 1.796.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-LZA63/3H

Hãng sx: Panasonic

Giá: 1.152.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Camera IP Panasonic

Model: WV-SC384

Hãng sx: Panasonic

Giá: 28.370.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SF135

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.913.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SP105

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.630.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WJ-NV200K/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: 60.594.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SF138

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SFR310

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SFN611L

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SFV611L

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

 

Model: WV-SPN310

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SPW611L

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SP302E

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SP105

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WJ-NV300K/G

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WJ-NVE30

Hãng sx: Panasonic

Giá: Liên hệ VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: BL-VT164E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.596.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SW172

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.126.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: BB-HNP17CE

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.103.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: BL-VP101E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 3.287.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: BL-VT164E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.596.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: WV-SW172

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.126.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Camera IP Panasonic - Đài loan

Day & Night HD Auto Focus IP Camera

Model: IPR434ESX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 16.800.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR438ESX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 16.800.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR414EMX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.220.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR418EMX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.220.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7224EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.810.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7228EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.810.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7424EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 13.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7428EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 13.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR722ES4.3

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.080.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR722ES6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.080.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7022E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7022E6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR712M4.3

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.580.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPR712M6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.580.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7022E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR7022E6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Day & Night HD Auto Focus IP Camera

 

Model: IPG1022ESX3

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.130.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LB1022EX3

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.990.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LB1022E

Hãng sx: Panasonic

Giá: 8.170.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

 

Model: LD2222E2

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.580.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LD2222E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.990.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LD2322EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 9.990.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LD2122E2

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.270.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LD2122E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.270.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LD2122E6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.270.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2122E2

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.150.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2122E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.150.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2122E6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.150.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2522E2

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.950.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2522E4

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.950.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR2522E6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.950.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

 

Model: IPR320ESX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 11.580.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR6022EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.440.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: LR6122EX3.6

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.900.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS2124P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 7.950.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

H. 264 IP IR 16M FASTDOME CAMERA

 

 

Model: IPS2124P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 20.710.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS2128P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 20.710.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

H.264 IP FASTDOME CAMERA

 

 

Model: IPS3124P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 20.710.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS3128P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 20.710.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

H.264IP INDOOR FASTDOME CAMERA

Model: IPS9364P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 26.250.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS9368P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 26.250.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS9264P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 22.890.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS9268P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 26.250.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

H.264IP OUTDOOR FASTDOME CAMERA ( CAMERA PTZ NGOÀI TRỜI )

Model: IPS8364P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 27.650.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS8368P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 27.650.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS8264P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 23.840.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: IPS8268P

Hãng sx: Panasonic

Giá: 23.840.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

VIDEO SERVER

Model: VS-012

Hãng sx: Panasonic

Giá: 5.160.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: VS-212

Hãng sx: Panasonic

Giá: 6.720.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: VD-022

Hãng sx: Panasonic

Giá: 10.060.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: BTE02S

Hãng sx: Panasonic

Giá: 1.470.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

ĐẦU GHI HÌNH IP CAMERA

Model: NVR-104

Hãng sx: Panasonic

Giá: 16.660.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: NVR-404C

Hãng sx: Panasonic

Giá: 13.690.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: NVR-109

Hãng sx: Panasonic

Giá: 19.960.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Model: NVR-116

Hãng sx: Panasonic

Giá: 1.470.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Switch Mạng

PMH-EW24V

Giá: 6.540.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE570WAT

Giá: 2.800.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE16260WAT

Giá: 18.250.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE24390WAT

Giá: 21.010.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE08260WAT

Giá: 10.510.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE08130WT-4

Giá: 8.640.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POEIJ802-3

Giá: 2.360.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

PMH-POE24390WAT

Giá: 21.010.000 VND

Bảo hành: 24 tháng

Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khch hng
 S?N PH?M TH?
 My in th?
 ?u d?c th? - My ch?m cng
 Ph?n m?m
 My in m v?ch

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội