New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

Điện thoại: 04 37824073  máy lẻ: 101, 102. Hotline (24/7): 0936611372

- Kinh doanh 01:  Chat Skype với Vietnamsmart   

MÁY CHẤM CÔNG, ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG - KHÔNG TIẾP XÚC 125 KHZ

CR10E

cr10m 

CR20E 

CR20E 

Đầu đọc thẻ cảm ứng CR10E

Hãng ZKTeco, Trung Quốc

Đầu đọc thẻ mifare CR10M

Hãng ZKTeco, Trung Quốc

Đầu đọc thẻ cảm ứng CR20E

Hãng ZKTeco, Trung Quốc

Đầu đọc thẻ mifare CR20M

Hãng ZKTeco, Trung Quốc

SR-RL-882

cr206

Đầu đọc thẻ SR-RL-882

Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu đọc thẻ SR-RH-820

Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu đọc thẻ SR-RH-3036

Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu đọc thẻ CR206

Xuất xứ: Trung Quốc

CR508AU

JYA-1306EM

HSY-L08Y

CR608

Đầu đọc thẻ CR508AU

Xuất xứ: Trung Quốc

     

kr1000

JYA-1306EM

HSY-L08Y

CR608

Model: KR1000

Khoảng cách đọc: <=60cm

Giao tiếp: Wiegand26

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JYA-1306EM

Khoảng cách đọc<= 100 cm

Giao tiếp: Wiegand26/34, RS485/RS232

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: HSY-L08Y

Khoảng cách đọc<= 100 cm

Giao tiếp: Wiegand26/34, RS485/RS232 

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CR208

Giao tiếp: USB

Xuất xứ: Trung Quốc

MÁY CHẤM CÔNG - ĐẦU ĐỌC THẺ KHÔNG TIẾP XÚC 125 KHZ

Model:  S-300

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

K300

Model:  K300

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

S200

Model:  S200

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

S400

Model:  S400

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

SC70

Model: S-880

Giá: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

Model: WSE-330

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

Model: MITA 9000C

Ứng dụng: Chấm công, tích điểm, bãi gửi xe...

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công thẻ cảm ứng SC700

Hãng: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

MÁY CHẤM CÔNG + KIỂM SOÁT CỬA - ĐẦU ĐỌC THẺ KHÔNG TIẾP XÚC 125 KHZ

SC103

sc403

sc105 

SC405 

Model: S103

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  S403

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  SC105

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  SC405

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

sc700

WISE EYE WSE 810a 

AC1000

LX505

Model: SC700

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  WSE 810A

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  AC-1000

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Virdi, Hàn Quốc

Model:  LX505

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

LX505 

IP505R 

SR505 

SR505 

Model:  LX505SR

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Model:  505R

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc 

Model:  SR505

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Model:  SR505B

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Model:  AR-725E

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-725H

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-721H

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-321H

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-327H

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-727H

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  AR-829E

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-725U

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-721K

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-721U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-661U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-737U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  PP-6750/N

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  PP-3760/D1

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  PP-3702/NT

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  PUA-310

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

IP30 

Model:  IP30

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Virdi, Hàn Quốc

Model:  XPASS

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Suprema, Hàn Quốc

Model:  XPASS SLIM

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Suprema, Hàn Quốc

Model:  SF-3000 PC

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Keico, Hàn Quốc

Model: IP10

Ứng dụng: Đầu phụ, dùng để kết nối với đầu chính

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Model: ICON100

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Model: PR302

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model:  PR402DR-BRD

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model:  PRT12EM-G-B

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model:  PRT64EM-G

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: PRT66EM-S

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: PRT64LT-G

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: PRT12EM-G-B

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: SW101M1-RC

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Nitgen, Hàn Quốc

Model:  NAC-2500NRC

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Nitgen, Hàn quốc

Model: IP100R

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: IDTeck, Hán Quốc

Model: C3-100

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: C3-200

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: C3-400

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR100

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR101

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR102

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR200

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR201

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR202

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR500

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR501

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR502

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR503

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR600

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR601

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR602

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  inBio160

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  inBio260

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR460

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: FR1200

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ

Model: PMR-410UT123/I

Xuất xứ: Đài Loan

Model: LM130

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: Đầu đọc/ghi thẻ từ

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: PG-2752C

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR200

Xuất xứ: Đài Loan

Model: Mini300

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: Mini400

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: Mini4B

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR009

Xuất xứ: Đài Loan

Model: MSR09

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR100PS2

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR100RS232

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR100USB

Xuất xứ: Đài Loan

Model: MSR100TTL

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR605

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR606

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSR609

Xuất xứ: Đài Loan

Model: MSRE106

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSRE206-R

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: MSRE206-U

Xuất xứ: Trung Quốc

ĐẦU ĐỌC THẺ MIFARE

Model:  K300 Mifare

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Malaysia

Model:  PP-6750/M0

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

 Model: CR501AU

CR10MW hoặc SR-RH-1036SR

Xuất xứ: Trung Quốc

Model:  PP-690-0M2R2Y4

Chức năng: Đọc/ghi thẻ mifare 13,56 MHz

Hãng: Keico, Hàn Quốc

Model:  CV6600

Chức năng: Đọc/ghi thẻ mifare 13,56 MHz

Hãng: Trung Quốc

Model:  XPASS

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Đài Loan

Model:  SR10

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Hàn Quốc

Model:  SR30

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Hàn Quốc

   

Model:  SRK101

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Hàn Quốc

Model:  SRK505

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Xuất xứ: Hàn Quốc

   
Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khch hng
 S?N PH?M TH?
 My in th?
 ?u d?c th? - My ch?m cng
 Ph?n m?m
 My in m v?ch

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội