New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

Điện thoại: 024 37824073  máy lẻ: 101, 102. Hotline (24/7): 0936611372

- Kinh doanh 01:  Chat Skype với Vietnamsmart  

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM - BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA - KIỂM SOÁT THẺ

iCON100

iMDC

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iCON100

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iMDC

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iMDC Package 

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iMDC-MAIN 

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

iFDC

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iEDC

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iEDC Package

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iFDC

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iFDC Package

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

iTDC

iTDCSR

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDCSR

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck Elevator384

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bộ điều khiển trung tâm IDTeck iTDC

Hãng sản xuất: IDTeck

Xuất xứ: Hàn Quốc

C3-100

C3-200

C3-400

inBio160

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco C3-100

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco C3-200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco C3-400

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco inBio160

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

inBio260

inBio460

PR402DR-SET

PR411DR-SET

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco inBio260

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco inBio460

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco C3-400

Hãng sản xuất: Roger

Xuất xứ: Ba Lan

Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco inBio160

Hãng sản xuất: Roger

Xuất xứ: Ba Lan

PR402DR-BRD

CPR32-NET-BRD

AR-721E

AR-721Ei

Bộ điều khiển trung tâm Roger PR402DR-BRD

Hãng sản xuất: Roger

Xuất xứ: Ba Lan

Module quản lý vùng Roger CPR32-NET-BRD

Hãng sản xuất: Roger

Xuất xứ: Ba Lan

Bộ điều khiển trung tâm Soyal AR-721E

Hãng sản xuất: Soyal

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Soyal AR-716Ei

Hãng sản xuất: Soyal

Xuất xứ: Đài Loan

AR-721E

Bộ điều khiển trung tâm Soyal AR-716E

Hãng sản xuất: Soyal

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-1DR- TCP/IP(1.5A)-CU

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-2DR- TCP/IP(1.5A)-CU

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-1DR-CF/IP(2.0A)-CU

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-2DR-CF/IP(2.0A)-CU

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-1DRCAR-CF/IP(2.0A)-PCB

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-2DRPoE-CF-PCB

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-1DRPoE-CF-PCB

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco PEM5008

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Falco PEM6008

Hãng sản xuất: Falco

Xuất xứ: Malaysia

Bộ điều khiển trung tâm Kantech KT-300

Hãng sản xuất: Kantech

Xuất xứ: Canada

Bộ điều khiển trung tâm Falco CTRL-1DRPoE-CF-PCB

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000PN

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000PS

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2000PSN

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2400

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

PRO3000

PRO3200

Bộ điều khiển trung tâm Hundure RAC-2400N

Hãng sản xuất: Hundure

Xuất xứ: Đài Loan

Bộ điều khiển trung tâm Honeywell PRO3000

Hãng sản xuất: Honeywell

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm Honeywell PRO3200

Hãng sản xuất: Honeywell

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm Honeywell IP-AK2

Hãng sản xuất: Honeywell

Xuất xứ: Trung Quốc

ĐẦU ĐỌC THẺ KHÔNG TIẾP XÚC 125 KHZ - ĐẦU ĐỌC THẺ MIFARE 13,56 MHz

Model: AR-721K

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-721U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-661U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Model: AR-737U

Ứng dụng: Đầu phụ dùng để kết nối với đầy chính

Xuất xứ: Đài Loan

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc IDTeck IP20 

IP30

IPK101

Đầu đọc thẻ IP10

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ IP20

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ IP30

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ IPK101

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

SR10 

SR10E 

SR30 

SRK101 

Đầu đọc thẻ SR10

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ SR10E

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ SR30

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ SRK101

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

SRK505 

RFTiny 

RF10 

RF20 

Đầu đọc thẻ SR505

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ RFTINY

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ R10

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ RF20

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

RF30 

PROX10 

PRO10H 

RF20 

Đầu đọc thẻ FR30

Hãng: Idteck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ PROX10

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ PRX10H

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Đầu đọc thẻ RF20

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

PRT12LT-G 

PRT12LT-BK-G 

PRT32LT 

PRT42LT-B 

Đầu đọc thẻ PRT12LT-G

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT12LT-BK-G

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT32LT

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT42LT-B

Hãng: Roger, Ban Lan

PRT42LT-BK-B 

PRT62LT-G 

PRT62LT-S 

PRT64LT-G 

Đầu đọc thẻ PRT42LT-BK-B

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT62LT-G

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT62LT-S

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT64LT-G

Hãng: Roger, Ban Lan

PRT64LT-S 

PRT66LT-G 

PRT66LT-S 

PRT64LT-G 

Đầu đọc thẻ PRT64LT-S

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT66LT-G

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT66LT-S

Hãng: Roger, Ban Lan

Đầu đọc thẻ PRT64LT-G

Hãng: Roger, Ban Lan

Model:  PRT12EM-G-B

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model:  PRT64EM-G

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: PRT66EM-S

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan

Model: PRT12EM-G-B

Ứng dụng: Chấm công, kiểm soát cửa

Hãng: Roger, Ba Lan 

 

   

 

Model: KR100

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR101

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR102

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR200

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

 

 

 

 

Model: KR201

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR202

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR500

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR501

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

 

 

 

 

Model:  KR503

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR502

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model:  KR600

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: KR601

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

 

Model: KR602

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Model: CA-EI-R10

Hãng: Honeywell 

Model: JT-MCR30-ID

Hãng: Honeywell 

Model: CA-EI-R86K

Hãng: Honeywell 

 

 

 

 

Model: JT-MCR55-32

Hãng: Honeywell

Model: JT-MCR55-ID

Hãng: Honeywell

Model: CA-EI-R86

Hãng: Honeywell

Model: JT-MCR45-ID

Hãng: Honeywell

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY, THẺ CẢM ỨNG, MẬT KHẨU

 

WSE503

SR100 

 

Model: FR1200

Xuất xứ: Malaysia

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng Ronakd Jack WSE503

Xuất xứ: Malaysia

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng Ronakd Jack SR100

Xuất xứ: Malaysia

 Đầu đọc vân tay Hàn quốc VIRDI FOH-02

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khch hng
 S?N PH?M TH?
 My in th?
 ?u d?c th? - My ch?m cng
 Ph?n m?m
 My in m v?ch

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội