New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

CÁC LOẠI KHÓA TỪ, KHÓA NAM CHÂM, KHÓA ĐIỆN TỪ & PHỤ KIỆN CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA

Điện thoại: 04 37824073 ext 104, 102 | Hotline-Zalo: 093 6611 372 |  Skype: Chat Skype với Vietnamsmart

YM-280LED

YM-280 

 YM-180M

YM-280DLED 

Khóa điện từ YM-280LED

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.116.000 VND

Khóa điện từ YM-280

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.070.000 VND

Khóa điện từ YM-180M

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 865.000 VND

Model: YM-280DLED

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 2.195.200 VND

YM-280LED

YM-750LED

YM-60

YM-350W 

Khóa điện từ YM-280LED-DS

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.321.000 VND

Model: YM-750LED

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 3.074.500 VND

Khoá điện từ YM-60

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 525.500 VND

Model: YM-350W

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 2.016.000 VND

YM-180-S

YM-180

YM-70

YM-180D-S 

Khóa điện từ YM-180-S

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 890.000 VND

Khóa điện từ YM-180

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 820.000 VND

Khoá điện từ YM-70

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 570.000 VND

Khóa điện từ YM-180D-S

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

 Giá: 1.753.000 VND

YM-280FW 

YM-2400SL 

YM-350 

YM-180D-S 

Khóa điện từ YM-280FW

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.866.000 VND

Khóa điện từ YM-2400SL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 3.892.000 VND

Khoá điện từ YM-350

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.595.000 VND

Khóa điện từ YM-350LED-DS

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

 Giá: 1.866.000 VND

YM-350D 

YM-350 

YM-350 

YM-180D-S 

Khóa điện từ YM-350D

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 3.196.000 VND

Khóa điện từ YM-350W

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 3.892.000 VND

Khoá điện từ YM-350

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.595.000 VND

Khóa điện từ YM-350LED-DS

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

 Giá: 1.866.000 VND

Model: AR-0600DM

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 2.831.500 VND

Model: AR-0600M

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 1.154.800 VND

Model: AR-0300M

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 1.050.000 VND

Model: AR-01200M

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 1.170.000 VND

Model: IEM180

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 4.150.000 VND 

Model: IEM180D

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 8.363.000 VND 

Model: IEM280

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 4.992.000 VND 

Model: IEM280D

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 9.150.000 VND 

Model: UL275-S-A

Hãng: ALGATEC, Malaysia

Giá: 967.500 VND

Model: UL275-SL-A

Hãng: ALGATEC, Malaysia

Giá: 1.075.000 VND

Model: UL275-DLMC-A

Hãng: ALGATEC, Malaysia

Giá: 2.537.000 VND

Model: UL27L-S-A

Hãng: ALGATEC, Malaysia

Giá: 1.032.000 VND

 

Model: CU 280

Giá: 1.650.000 VND 

Model: CU S282

Giá: 2.050.000 VND 

Model: UL275L-SL-A

Hãng: ALGATEC, Malaysia

Giá: 1.161.000 VND

 

PHỤ KIỆN KHÓA TỪ

 MBK-70UL 

 MBK-280ZL

Bộ gá khóa MBK-280I 

MBK-350ZL 

Bộ gá khóa  MBK-70UL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 183.000 VND

Bộ ga khóa MBK-180ZL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 464.000 VND

Bộ gá khóa MBK-280I

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 210.000 VND

Bộ gá khóa MBK-350ZL

Hãng sx: Yli, Trung quốc

Giá: 365.000 VND

MBK-280L

 MBK-280ZL

bộ gá khóa MBK-280UL

MBK-500ZL 

Bộ gá khóa MBK-280L

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 228.000 VND

Bộ ga khóa MBK-280ZL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 455.000 VND

Bộ gá khóa MBK-280UL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 228.000 VND

Bộ gá khóa MBK-500ZL

Hãng sx: Yli, Trung quốc

Giá: 800.000 VND

MBK-280ZLC 

MBK-280GZ 

MBK-280LC

MBK-750ZL

Bộ gá khóa MBK-280ZLC

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 845.000 VND

Bộ ga khóa MBK-280GZ

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 1.070.000 VND

Bộ gá khóa MBK-280LC

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 365.000 VND

Bộ gá khóa MBK-750ZL

Hãng sx: Yli, Trung quốc

Giá: 910.000 VND

Model: ABK-280L

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 213.000 VND

Model: ABK-280ZL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 426.000 VND

Model: ABK-280UL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 213.000 VND

Model: ABK-280GZ

Hãng sx: Yli, Trung quốc

Giá: 1.001.100 VND

Model: ABK-280LC

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 340.800 VND

Model: ABK-280I

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 192.000 VND

Model: ABK-750ZL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 191.800 VND

Model: AR-LBM

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 220.000 VND

Model: AR-ZLM

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 426.000 VND

Model: AR-UBM

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 220.000 VND

Model: U1-275

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 322.500 VND

Model: LS-275

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 301.000 VND

Model: ZL275

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 573.500 VND

Model: GG275

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 1.268.500 VND

Model: AH-275

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 322.500 VND

Model: LS-EXT545 LS

Hãng: Algatec, Malaysia

Giá: 668.000 VND

CÁC LOẠI KHÓA CHỐT THẢ & PHỤ KIỆN CHO HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA

Điện thoại: 04 37824073 ext 104, 102 | Hotline: 093 6611 372 | Yahoo: n2005vn@yahoo.com | Skype: Vietnamsmart

 

 

Model: YB-100+

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 852.000 VND

Model: YB-100S

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 875.500 VND

Model: YB-500U

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: Gọi điện

Model: AR-EBL

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 900.000 VND

 

Khóa thường đóng

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 1.050.000 VND

Model: AR-EBL-MK

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 2.150.000 VND

Model: IEB300

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 5.248.000 VND

Model: IEB100

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 3.720.000 VND

 

 

Model: IEB200

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 5.248.000 VND

Model: IEB400

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 6.342.500 VND

Model: IEB500

Hãng: IDTeck, Hàn Quốc

Giá: 4.465.000 VND

 

 

Model: CU S650

Giá: 1.750.000 VND

Model: CU S620

Giá: 1.710.000 VND

Model: CU S610

Giá: 1.710.000 VND

Model: CU S690

Giá: 1.710.000 VND

PHỤ KIỆN KHÓA THẢ CHỐT

Model: ABK-600

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 252.000 VND

Model: ABK-700

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 630.000 VND

Model: ABK-500

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 725.000 VND

Model: ABK-500U

Hãng sx: Yli, Trung quốc

Giá: 1.108.100 VND

Model: ABK-280LC

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 340.800 VND

Model: ABK-280I

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 192.000 VND

Model: ABK-750ZL

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 191.800 VND

Model: AR-LBM

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 220.000 VND

Model: AR-ZLM

Hãng sx: Soyal, Đài Loan

Giá: 426.000 VND

Model: AR-UBM

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 220.000 VND

   

NÚT NHẤN MỞ

Model: PG-BUTTON-09

Hãng sx: Pongee, Đài Loan

Giá: 262.000 VND

Model: ABK-802

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 120.000 VND

Model: ABK-806B

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 426.000 VND

Model: ABK-800B

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 234.300 VND

Model: ABK-801B

Hãng sx: Pongee, Đài Loan

Giá: 234.300 VND

Model: ABK-804

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 341.000 VND

Model: ABK-807LED

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 362.000 VND

Model: ABK-805

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 234.300 VND

Model: YKS-701S

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 340.800 VND

Model: YKS-701M

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 383.400 VND

Model: PRO-PB1A

Hãng sx: Soyal, Taiwan

Giá: 264.000 VND

Model: PRO-PB2A

Hãng sx: Soyal, Taiwan

Giá: 264.000 VND

 

   

Model: EB800L

Hãng: IDTek, Hàn Quốc

Giá: 777.800 VND

     

NÚT NHẤN MỞ CỬA KHẨN CẤP

 

Model: ABK-900A

Hãng sx: Pongee, Đài Loan

Giá: 150.500 VND

Model: ABK-90RA

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 120.000 VND

Model: EBG02

Hãng sx: Yli, Trung Quốc

Giá: 426.000 VND

 
       
Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khch hng
 S?N PH?M TH?
 My in th?
 ?u d?c th? - My ch?m cng
 Ph?n m?m
 My in m v?ch
 Barrier

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội