New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

Điện thoại: 04 37824073  máy lẻ: 101, 102. Hotline (24/7): 0936365292

- Kinh doanh 01: Chat Skype với Vietnamsmart   

SẢN PHẨM MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY MỚI

WSE9089A

RJ919 

Biostation 2

SC405

Máy chấm công vân tay, chụp hình khuôn mặt Ronald Jack WS9089A

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack RJ919

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng BioStation 2

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ SC405 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY - MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG

DG600

RJ500 

RJ550

T9

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack DG600

2.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack RJ500

2.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack RJ550

2.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack T9

2.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

T8 

 5000T-C

Bravo8 

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack T8

2.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 5000T-C Wifi

4.650.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack U160 Wifi

4.950.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Bravo 8 Wifi

6.198.800 VND

Xuất xứ: Malaysia

X928c 

X928c 

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack R130

3.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack X938C

3.700.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Wise Eye WSE808

3.200.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack X628C

3.000.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 

3000T 

 

8000T 

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack X628C+ID

3.200.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 3000TC

3.200.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 3000TIDC

3.300.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 8000T

3.500.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

X928c 

 

 

 

Máy chấm công vân tay

Gigata 779

3.500.000 VND

Xuất xứ: Singapore

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 4000TC

3.300.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 3979C

4.150.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 8000C

4.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 

 

 

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack X628TC

4.431.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack U160C

4.450.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Wise Eye WSE-7200

4.750.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack 6868

4.050.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 

 

 

Máy chấm công vân tay Wise Eye WSE-9079

6.450.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Wise Eye WSE-9039

6.956.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Wise Eye WSE-9089

9.850.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C

5.460.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 

 

 

 

Máy chấm công vân tay, chụp ảnh TECO BIO 100

6.760.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay iClock260

6.600.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay iClock660

7.644.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 9900C

5.460.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Ronald Jack DG100

KOBIO X990 

KOBIO UA300

 

Máy chấm công vân tay DG100

3.200.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay KOBIO X990

3.290.000 VND

Xuất xứ: Kobio

Máy chấm công vân tay KOBIO UA300

4.090.000 VND

Xuất xứ: KOBIO

Máy chấm công vân tay Ronald Jack iClock100

5.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 

NIDEKA NU-2100 

 

 

Máy chấm công vân tay Ronald Jack B3

3.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Nideka NU-2100

3.550.000 VND

Xuất xứ: Kobio

Máy chấm công vân tay Granding Q-CLEAR

3.500.000 VND

Xuất xứ: KOBIO

Máy chấm công vân tay Granding Q2

5.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

H5 

 

 

 

Máy chấm công vân tay Viglance Jack H5

2.750.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Viglance VT-300

5.750.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Vgilance A7-C

4.150.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Viglance DS100

8.650.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Gigata GT100 

Máy chấm công vân tay Abrivision ABF702

10.342.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Abrivision Ipass01

9.752.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay Gigata GT100

4.730.000 VND

Xuất xứ: Singapore

Máy chấm công vân tay thẻ Gigata 839

4.730.000 VND

Xuất xứ: Singapore

 

 

 

 

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng MITA8683

7.632.000 VND

Xuất xứ: Thái Lan

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng MITA 7789

4.730.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng MITA TFT700

9.782.000 VND

Xuất xứ: Thái Lan

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng MITA TFT800

13.244.000 VND

Xuất xứ: Thái Lan

MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA BẰNG VÂN TAY THẺ CẢM ỨNG, MẬT KHẨU

KJ3300

SF3000 

SF2500 

FPC-301 

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Hàn quốc KJTECH KJ3300

Giá: VND

Xuất xứ: Hàn quốc

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Hàn quốc KJTECH SF3000

Giá: VND

Xuất xứ: Hàn quốc

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Hàn Quốc KJTECH SF2500

Giá: VND

Xuất xứ: Thái Lan

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Hàn quốc KJTECH FPC-301

Giá: VND

Xuất xứ: Thái Lan

F18

F19

KIOB F19

SF200

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack F18

4.350.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack F19

4.750.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng KOBIO F19

3.950.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack SF200

3.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

TITA 9X 

MITA F09

Gigata 779A

5000AID

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng TITA 9X

5.268.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng MITA F09

4.450.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Gigata 779A

4.450.000 VND

Xuất xứ: Singapore

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000 AID

4.450.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

F4-Vista 

F702Pro 

Tawa SF-500 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng F4-Vista

7.202.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng F702Pro

5.250.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Tawa SF-500

3.600.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000 AID

4.450.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Kobio SC700 

MA500 

MA300 

TF1600 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Kobio SC700

2.850.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng MA500

4.950.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng MA300

4.950.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng TF1600

3.990.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

F06 

TA880 

VIRDI AC-F100 

 VIRDI AC-5000

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Ronald Jack F06

3.480.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Viglance TA 880

7.632.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI AC-F100

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI AC-5000

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Virdi AC-2000RF 

 

VIRDI AC-2200 

Virdi FMD-10 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Virdi AC-2000RF

Xuất xứ: Virdi, Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng Virdi AC-2100Plus RF

Xuất xứ: Virdi, Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI VIRDI AC-2200

Xuất xứ: Virdi, Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI Virdi FMD-10

Xuất xứ: Virdi, Hàn Quốc

VIRDI AC-6000

VIRDI AC-4000

VIRDI AC-2100H  

VIRDI SR-100FP 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI AC-6000

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI AC-4000

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI AC-2100H

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng VIRDI SR-100FP

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

LX007 

LX007SR 

Finger007 

Finger007SR 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IDTeck LX007

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IDTeck LX007SR

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IDTeck Finger007

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IDTeck Finger007SR

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

LX006

LX006SR

FGR006 

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IDTeck LX007SRB

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay, thẻ cảm ứng IDTeck LX006

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng IDTeck LX006SR

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng IDTeck FGR006

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

FGR006SR 

 

FINGER006

Đầu đọc vân tay, thẻ cảm ứng IDTeck FGR006SR

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay, thẻ cảm ứng IDTeck FGR006SRB

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng IDTeck Finger006

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng IDTeck FINGER006

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

MAC1000

FingerPro 

Finger007 

 

Đầu đọc vân tay, thẻ cảm ứng, camera chụp ảnh IDTeck MAC1000

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Dau doc van tay FingerPro

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay thẻ cảm ứng IP Finger007

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng IP FGR006

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

X-STATION

BIOENTRY PLUS

 

BIOLITE Solo 

Suprema X-Station

 VND

Xuất xứ: Suprema, Hàn Quốc

Suprema BioEntry Plus

 VND

Xuất xứ: Suprema, Hàn Quốc

Suprema BioEntry W

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Suprema Biolite Solo

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

BIOLITE NET 

BIOENTRY PLUS

 

BIOLITE Solo 

Suprema BIOLITE NET

 VND

Xuất xứ: Suprema, Hàn Quốc

Suprema BioEntry Plus

 VND

Xuất xứ: Suprema, Hàn Quốc

Suprema BioEntry W

 VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Suprema Biolite Solo

VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

SW101M1

SW101M1-S

SW101M1-S 

NAC-2500NRC 

Nitget SW101M1-RC

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

Nitgen SW101M1-S

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

Nitgen SW101M1-R

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

NAC-2500NRC

VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

NAC-2500 Plus 

SW101 Plus 

SW250-S 

SW300 

Nitget NAC-2500 Plus

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

Nitgen SW101M1-S

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

Nitgen SW250-S

 VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

eNBioAccess-T5

VND

Xuất xứ: Nitgen, Hàn Quốc

Wise Eye WSE-268 

Máy chấm công bảo vệ MITA 9000E 

 

 

Wise Eye WSE-268

 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công bảo vệ MITA 9000E

 4.612.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy cấm công bảo vệ GS 7000C

4.192.500 VND

Xuất xứ: Malaysia

Máy chấm công bảo vệ GS6000C

 4.053.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

ĐẦU ĐỌC PHỤ VÂN TAY, THẺ CẢM ỨNG

FR1200

 WSE503

 SR100

 

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng Ronakd Jack FR1200

Giá: 2.100.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng Ronakd Jack WSE503

Giá: 2.100.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

Đầu đọc vân tay thẻ cảm ứng Ronakd Jack SR100

Giá: 2.100.000 VND

Xuất xứ: Malaysia

 Đầu đọc vân tay Hàn quốc VIRDI FOH-02

Giá: VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

THIẾT BỊ LẤY MẪU VÂN TAY

zk7500

Thiết bị lấy mẫu vân tay ZK7500

Giá:  VND.

- Đầu đọc ZK7500 là đầu đọc vân tay giao tiếp USB, người sử dụng đơn giản chỉ việc đặt ngón tay lên vị trí đọc, đầu đọc sẽ tự động quét vân tay. Dữ liệu vân tay sẽ được mã hóa và gửi đi theo giao tiếp USB.

- Hãng sản xuất: ZKSoftware, Trung Quốc.

ZK8500

Thiết bị lấy mẫu vân tay ZK8500

Giá:  VND.

- Đầu đọc ZK7500 là đầu đọc vân tay giao tiếp USB, người sử dụng đơn giản chỉ việc đặt ngón tay lên vị trí đọc, đầu đọc sẽ tự động quét vân tay. Dữ liệu vân tay sẽ được mã hóa và gửi đi theo giao tiếp USB.

- Hãng sản xuất: ZKSoftware, Trung Quốc.

máy chấm công, máy chấm công vân tay, may cham cong, may cham cong van tay, may cham cong, máy chấm công bằng vân tay, khoa van tay, máy chấm công ronald jack, may cham cong, máy chấm công giá rẻ, chấm công vân tay, máy chấm công thẻ từ, máy chấm công ronald jack x628, máy chấm công thẻ giấy, máy chấm công, máy chấm công x628, máy chấm công ronald jack x628c, chấm công, may cham cong bang van tay, khoa van tay, ronald jack, máy chấm công thẻ giấy, phần mềm chấm công, máy chấm công vân tay, máy chấm công vân tay giá rẻ, máy chấm công vân tay ronald jack x628c, máy chấm công x628c, cham cong van tay, máy chấm công, sinh trắc vân tay, vân tay, ronald jack x628c, máy chấm công vân tay ronald jack, chấm công bằng vân tay, sửa máy chấm công, máy quét vân tay, xem vân tay, máy chấm công vân tay giá rẻ, bán máy chấm công, máy quẹt thẻ, bang cham cong, x628c, đầu đọc vân tay, may cham cong, may cham cong, máy chấm công vân tay x628, thiết bị chấm công, phan mem cham cong, máy chấm công vân tay loại nào tốt, 6868 sdd668 com, sửa máy chấm công vân tay, máy chấm công ronald jack x628, máy chấm công vân tay tốt nhất, máy chấm vân tay, may cham cong x628, máy chấm công wise eye, idteck, cách sử dụng máy chấm công vân tay, máy chấm công gigata 779, máy chấm công vân tay, thế giới vân tay, x628, hệ thống chấm công, máy chấm công ronald jack f18, thiet bi cham cong, phần mềm chấm công vân tay, máy chấm công ronald jack 4000tid c, máy chấm công ronald jack 8000c, sửa chữa máy chấm công, van tay, máy vân tay, máy cham cong, maychamcong, khóa vân tay, máy chấm công bằng thẻ, máy chấm công bằng vân tay loại nào tốt, cách sử dụng máy chấm công bằng vân tay, máy quẹt thẻ chấm công, may cham van tay, mua máy chấm công vân tay, mua máy chấm công, may cham cong le ngoc, máy chấm công vân tay x628c, may chấm công, maáy chấm công, giá máy chấm công, lắp đặt máy chấm công, máy chấm công hitech x628, wise eye, máy quét vân tay chấm công, hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay, bảng chấm công, nhận dạng khuôn mặt, máy chấm công vân tay ronald jack x628, máy chấm công wise eye wse 808, may cham cong van tay loai nao tot nhat, may cham cong gia re, may quet van tay, phần mềm máy chấm công, máy chấm công bằng thẻ giấy, máy châm công, máy chấm công suprema, máy chấm công bằng thẻ từ, sua may cham cong, may cham cong the giay, cài đặt máy chấm công vân tay, cham cong, máy chấm vân tay, may cham cong van tay binh duong, máy chấm công vân tay nào tốt, mua máy chấm công ở đâu, máy chấm công tiếng anh là gì, cham cong bang van tay, hệ thống chấm công bằng vân tay, khóa vân tay, thẻ chấm công giấy

Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khách hàng
 SẢN PHẨM THẺ
 Máy in thẻ
 Đầu đọc thẻ - Máy chấm công
 Phần mềm
 Máy in mã vạch

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội