logo VietnamSmart

Máy chấm công – Đầu đọc thẻ RFID

Máy soi chiều hành lý AT100100 được dùng thực tế trong nhà máy