logo VietnamSmart
Hệ thống camera đo thân nhiệt

Thiết bị cảm biến đo thân nhiệt

Máy soi chiều hành lý AT100100 được dùng thực tế trong nhà máy