logo VietnamSmart

Dự án đã thi công

Dự án thi công Vietnamsmart

Các lĩnh vực mà Vietnamsmart đã và đang triển khai thi công

Kiểm Soát Cửa Chấm Công

Dự án: Kiểm Soát Cửa Chấm Công

Kiểm Soát Lối Ra Vào

Dự án: Kiểm Soát Lối Ra Vào

Kiểm Soát An Ninh

Dự án: Kiểm Soát An Ninh

Camera Đo Thân Nhiệt

Dự án: Camera Đo Thân Nhiệt

Kiểm Soát Vé Tự Động

Dự án: Kiểm Soát Vé Tự Động

Kiểm Soát Bãi Đỗ Xe

Dự án: Kiểm Soát Bãi Đỗ Xe

Kiểm Soát Thang Máy

Dự án: Kiểm Soát Thang Máy

Các Hệ Thống Quản Lý

Dự án: Các Hệ Thống Quản Lý

Máy soi chiều hành lý AT100100 được dùng thực tế trong nhà máy