New Page 1
 

VPGD: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: (04) 39943489 Fax: (04) 37824074 Hotline: 0936611372; Chi nhánh: 143 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP HCM. Điện thoại: (08) 35011992 Fax: (08) 629 23365

Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Giải pháp  |  Merchant  |  Liên hệ  |  AboutTài liệu  | Tuyển dụng

Left Panel

ĐẦU ĐỌC THẺ-MÁY CHẤM CÔNG

CỬA TỰ ĐỘNG-BARRIER

SẢN PHẨM THẺ

GIẢI PHÁP & PHẦN MỀM

HỆ THỐNG AN NINH

CHUÔNG CỬA

CỔNG AN NINH

MÁY VĂN PHÒNG

MÁY IN THẺ, HÓA ĐƠN

Điện thoại: 024 37824073 ext 101 | Hotline - Zalo: 0936611372

Skype: Chat Skype với Vietnamsmart | Email: sales@vietnamsmart.com

Cổng xoay 3 càng - Cửa xoay Tripod - Cửa xoay ba chạc - Cổng xoay 3 chấu

Cổng xoay tự động - Cổng xoay bán tự động - Cổng xoay thủ công

ts1000 

TS2000 

Y148 

 FJC-Z3318-B

Cổng xoay 3 càng ZKTeco TS1000

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng ZKTeco TS2000 

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng Turboo Y148 

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng Fujica FJC-Z3318-B

Hãng: Fujica, Trung Quốc 

CSTS011

CSTS013

ZOJE-S506 

ZOJE-S606 

Cổng xoay 3 càng CSTS011

Hãng sx: Chisung, China

Cổng xoay 3 càng CSTS013

Hãng sx: Chisung, China

Cổng xoay 3 càng ZOJE-S506

Hãng sx: ZOJE, China

Cổng xoay 3 càng ZOJE-S606

Hãng sx: ZOJE, China

TS5000A 

TS3000 

 FBL2000

 JCA-B09BD

Cổng xoay 3 càng ZKTeco TS5000A, TS5011A, TS5022A  

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng ZKTeco TS3000 

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn ZKTeco FBL2000 

Hãng: ZKTeco, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn JCA-B09BD

Hãng: JCA, Trung Quốc 

E242

A306 

AFG-240 

FJC-Z2358 

Cổng an ninh phân làn E242

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A306

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn AFG-240

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn FJC-Z2358

Hãng: Fujica, Trung Quốc

A203 

A221 

A608 

 A301

Cổng an ninh phân làn A203

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A221

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A608

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A301

Hãng: Turboo, Trung Quốc

A329 

A327 

A326

E343

Cổng an ninh phân làn A329

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A327

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn A326

Hãng: Turboo, Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn E343

Hãng: Turboo, Trung Quốc

TPB-E01

Model: TPB-E01

Hãng: Kaba, Đức

TPB-E02

Model: TPB-E02

Hãng: Kaba, Đức

kaba tpb-c01

Model: TPB-C01

Hãng: Kaba, Đức

kaba tpb-l06

Model: TPB-L06

Hãng: Kaba, Đức

 ts1011

 TS1002

 TS1200

SBTL5000 

Cổng xoay 3 càng TS1011

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng xoay 3 càng TS1022

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng xoay 3 càng TS1200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng an ninh phân làn tự động SBTL5000

Hãng sản xuất: ZKTeco

TS1211

TS1222

 

SBTL5200 

Cổng xoay 3 càng TS1211

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng xoay 3 càng TS1222

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng xoay 3 càng TS2011

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng an ninh phân làn tự động SBTL5200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2022

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2033

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2100

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2111

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2122

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2133

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Model: TS2211

Hãng sản xuất: ZKTeco

STB001

Model: STB001

Xuất xứ: Trung Quốc

STB101

Model: STB101

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z3248

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: PTCF-238

Xuất xứ: Việt Nam

TTS310 

TTS351L 

TTS470 

TTS450 

Model: TTS310

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Model: TTS351L

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Model: TTS470

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Model: TTS450

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

TTS350 

TTS350L 

SWB100 

SWB_RL

Model: TTS350

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Model: TTS350L

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Cổng an ninh phân làn SWB100

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Hàng rào an ninh SWB_RL

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

HYT014

Model: HYT014

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-312BF

Model: CPW-312BF

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-321AM

Model: CPW-321AM

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-312CF

Model: CPW-312

Xuất xứ: Trung Quốc

STB003

Model: STB003

Xuất xứ: Trung Quốc

STB005

Model: STB005

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: YAT6338

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: YAT6339

Xuất xứ: Trung Quốc

EL128

YL121 

Y105 

E142 

Model: EL128

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: YL121

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: Y105

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: E142

Xuất xứ: Trung Quốc

BST-101 

 BST-103

 BST-110

BST-110C 

Cổng tay xoay 3 càng BST-101

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng BST-103

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng BST-110

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng BST-110C

Xuất xứ: Trung Quốc

BST-110D 

BST-110L 

BST-119 

F110DZ 

Cổng tay xoay 3 càng BST-101D

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng BST-103L

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng BST-119

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng tay xoay 3 càng F110DZ

Xuất xứ: Trung Quốc

HÀNG MỚI

VNS-S01BD 

VNS-S02BS 

VNS-S03BD 

VNS-S03BD-02 

Cổng xoay 3 càng VNS-S01BD

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S02BS

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S03BD

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S03BD-02

Xuất xứ: Trung Quốc

VNS-S03BD-03 

VNS-S04BD 

VNS-S04BD-02 

VNS-S04BD-03 

Cổng xoay 3 càng VNS-S03BD-03

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S04BD

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S04BD-02

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S04BD-03

Xuất xứ: Trung Quốc

VNS-S05BD 

 

 

KVS-T20

Cổng xoay 3 càng VNS-S05BD

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S04BD

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng VNS-S04BD-02

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng xoay 3 càng KVS-T20

Xuất xứ: Trung Quốc

HÀNG MỚI

RNCF438

CPW-311BF

CPW-311AS

CPW-400BF

Cong xoay 3 cang RNCF438

Xuất xứ: Trung Quốc

Cong xoay 3 cang CPW-311BF

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

Cong xoay 3 cang CPW-311AS

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

Cong xoay 3 cang CPW-400BF

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

CPW-400D

Cổng xoay 3 càng CPW-400DS

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

CPW-451A

Cổng xoay 3 càng CPW-451

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

CPW-312AF

Cổng xoay 3 càng CPW-312A

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

CPW-311BFL

Cổng xoay 3 càng CPW-311B

Xuất xứ: Cmolo, Trung Quốc

FJC-Z3318

FJC-Z3338

FJC-Z3148

Cong xoay tripod FJC-Z3318

Xuất xứ: Fujica, Trung Quốc

Cong xoay tripod FJC-Z3328

Xuất xứ: Fujica, Trung Quốc

Cong xoay tripod FJC-Z3338

Xuất xứ: Fujica, Trung Quốc

Cong xoay tripod FJC-Z3148

Xuất xứ: Fujica, Trung Quốc

Cong xoay YAT6333

Xuất xứ: Trung Quốc

PTCF-538

Cong xoay PTCF-538

Xuất xứ: Việt Nam

PTCF-838

Cong xoay PTCF-838

Xuất xứ: Việt Nam

Cong xoay PTCF-638

Xuất xứ: Việt Nam

jstz4800

JSTZ4802

JSTZ4804

JSTZ5800

Model: JSTZ4800

Hãng sx: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ4802

Hãng sx: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ4804

Hãng sx: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ5800

Hãng SX: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

CSTS016

CSTS014

Model: GT-3200

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GT-7600

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: CSTS016

Hãng sx: Chisung

Model: CSTS014

Hãng SX: JSST

Model: GT-3400

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Model: TSA4001

Xuất xứ: UK

Model: TSA4000

Xuất xứ: UK

Model: PTCF-738

Xuất xứ: Việt Nam

DB531

G535 

G538 

G538-2 

Model: DB531

Hãng sx: Turboo

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: G535

Hãng sx: Turboo

Xuất xứ: Việt Nam

Model: G538

Hãng sx: Turboo

Xuất xứ: Việt Nam

Model: G538-2

Hãng SX: Turboo

Xuất xứ: Việt Nam

CPW-221AF

CPW-221BF

CPW-221C

CPW-222A

Model: CPW-221AF

Hãng sx: CMOLO

Model: CPW-221BF

Hãng sx: CMOLO

Model: CPW-221C

Hãng sx: CMOLO

Model: CPW-222AF

Hãng SX: CMOLO

TTS713 

TTS710 

ATG-220

 

Cổng lồng xoay TTS713

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Cổng lồng xoay TTS710

Xuất xứ: Magnet, Malaysia

Cổng xoay 3 càng ATG-220

Hãng sx: China

 

Cửa tư động - Cổng tự động Flap Barrier

Model: BA Series

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: EV Series

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: DS Series

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: DS Series

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: FJC-Z1118

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z1128

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z1138

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z1248

Xuất xứ: Trung Quốc

FBL4000

FBL4200 

FBL5000 

JCA-Y01

Model: FBL4000

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FBL4200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FBL5000

Hãng sx: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Cổng an ninh phân làn JCA-Y01

Hãng sx: JCA

Xuất xứ: Trung Quốc

fb1000

FB1200 

FB3000 

CSYZ309 

Model: FB1000

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FB1200

Hãng sản xuất: ZKTeco

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FB3000

Hãng sx: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ309

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

FJC-Z1368 

Model: GS-5000

Xuất xứ: GateSet, Turkey

Model: YAT6819

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z1358

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Model: FJC-Z1368

Xuất xứ: Trung Quốc

JCA-Y02 

Model: TSA-4200

Xuất xứ: TSA, UK

Model: TSA-4100

Xuất xứ: TSA, UK

Model: TS2222

Hãng sản xuất: ZKTeco

Cổng an ninh phân làn JCA-Y02

Hãng sx: JCA, China

JSTZ3405

JSTZ3403

JSTZ3702

JSTZ3703

Model: JSTZ3405

Hãng sản xuất: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ3403

Hãng sản xuất: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ3702

Hãng sx: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: JSTZ3703

Hãng sx: JSST

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-331DS

CPW-331DDS 

CPW-331TA 

CPW-331TFS 

Model: CPW-331DS

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-331DDS

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-331TA

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-331TFS

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-331TES 

CPW-800EAS01 

CPW-800EHS01 

CPW-800CAS01

Model: CPW-331TES

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-800EAS01

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-800EHS01

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-800CAS01

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

CPW-331EGS

CPW-331VGS

CPW-600CAS01

CPW-600CAS02

Model: CPW-331EGS

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-331VGS

Hãng sản xuất: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-600CAS01

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CPW-600CAS02

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

CSYZ301

CSYZ302

CSYZ303

CSYZ304

Model: CSYZ301

Hãng sản xuất: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ302

Hãng sản xuất: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ303

Hãng sx: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ304

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

CSYZ305

CSYZ307

CSYZ308 

CSYZ309 

Model: CSYZ305

Hãng sản xuất: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ307

Hãng sản xuất: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ308

Hãng sx: Chisung

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: CSYZ309

Hãng sx: CMOLO

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: GS-5300

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GS-5600

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GS-5000-1 làn

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GS-5000 2 làn

Xuất xứ: Thỗ Nhĩ Kỳ

Cửa an ninh phân làn tự động Swing Barrier

Model: FL EV

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: FL EV

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: FL EV

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: FL EV

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: HSB-E02 / E04

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: HSB-M01

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: HSB-E07 / E08

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

Model: HSB-S05

Hãng: Gunnebo, Thụy Điển

 

Model: FJC-Z2218

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z2228

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z2238

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z2368

Xuất xứ: Trung Quốc

FJC-Z2358

Model: STC001

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: STC002

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: STC003

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-Z2358

Xuất xứ: Trung Quốc

HSD-E03 

 HSD-E01

 

Y305

Model: HSD-E03

Xuất xứ: Kaba, Đức

Model: HSD-E01

Xuất xứ: Turboo, China

Model: GT-7600

Xuất xứ: GetSet, Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: Y305

Xuất xứ: Turboo, China

 

Model: GV-3000

Xuất xứ: GateSet, Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GV-5000

Xuất xứ: GateSet, Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: GT-7600

Xuất xứ: GetSet, Thỗ Nhĩ Kỳ

Model: STC005

Xuất xứ: Trung Quốc

Barrier tự động - Barie tự động - Barrier giao thông

Model: BS-3306

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Trung Quốc

Barrier tự động BS306

Model: BS-306

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: BS-306-TI

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Model: BS-306-TII

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Trung Quốc

Barrier Fujica FJC-D618

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Fujca, Trung Quốc

Barrier hàng rào FJC-D616

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Fujca, Trung Quốc

Barrier cánh gập FJC-D617

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Fujca, Trung Quốc

Barrier FJC-D618B

Đơn giá: VND

Xuất xứ: Fujca, Trung Quốc

Model: ST002

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: ST200

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: ST008

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: ST300

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: P-800RBLO

Đơn giá: 27.300.000 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

Model: P-800RBLO-X

Đơn giá: 29.250.000 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

Model: P-800CITY

Đơn giá: 37.700.000 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

Model: LUXE

Đơn giá: 39.000.000 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

Model: QIK7EH

Đơn giá: 66.179.100 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

Model: QIK80EH

Đơn giá: 91.100.000 VND

Xuất xứ: TAU, Ý

 

 

001G4000

Gard4

Gard8

G6000

Model: Came G4000

Giá:  VND

Xuất xứ: Came, Italia

Model: Came Gard 4

Giá:  VND

Xuất xứ: Came, Italia

Model: Came Gard 8

Giá:  VND

Xuất xứ: Came, Italia

Model: Came G6000

Giá:  VND

Xuất xứ: Came, Italia

 

 

 

 

Model: FAAC 640

Xuất xứ: FAAC, Italia

Model: FAAC 620 Rapid

Xuất xứ: FAAC, Italia

Model: FAAC 620 SR

Xuất xứ: FAAC, Italia

Model: FAAC 620 Standard

Xuất xứ: FAAC, Italia

 

 

Barrier tự động - Faac 615 

 

Model: FAAC 620 TT

Xuất xứ: FAAC, Italia

Model: FAAC B 640

Xuất xứ: FAAC, Italia

Model: FAAC 615

Xuất xứ: FAAC, Italia

 

Barrier tự động - Aprimatic ZT 64 

Barrier tự động - Aprimatic 168T

barrier-tu-dong-Aprimatic-ZT64.asp 

HARRIER LUX 

Model: Aprimatic ZT 64

Xuất xứ: Aprimatic , Italia

Model: Aprimatic 168T

Xuất xứ: Aprimatic , Italia

Model: Aprimatic AT 166

Xuất xứ: Aprimatic , Italia

Model: HARRIER LUX

Xuất xứ: Aprimatic , Italia

SJSPD002C

SJSPD002-L 

SJSPD002A 

SJSPD002B 

Model: SJSPD002C

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD002-L

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD002A

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD002B

Xuất xứ: Century, China

SJSPD002D 

SJSPD002E 

SJSPD02-K 

 

Model: SJSPD002D

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD002E

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD02-K

Xuất xứ: Century, China

 

Barrier giao thông tốc độ cao - Barrier tự động - Barie tự động

SJSPD003A 

SJSPD02-K 

SJSPD003C 

SJSPD003D 

Model: SJSPD003A

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD003B

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD003C

Xuất xứ: Century, China

Model: SJSPD003D

Xuất xứ: Century, China

Parking Barrier Gate

Model: FJC-T6

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-T3

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-T2

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-T18

Xuất xứ: Trung Quốc

Model: FJC-T8

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

BOLLARD TỰ ĐỘNG

Model: 220/CL 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/CL 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 220/PL 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/PL 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 355/PL 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 127/P 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 127/PL 800A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 220/P 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/P 400A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/P 500A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/P 600A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/P 800A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: PARK 275P 500A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/P10 800A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/K4 700A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/K4 900A

Hãng: Pilomat, Italia

 

Model: 275/M30 1200A

Certified DOS K12

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/K12 900A

Certified ASTM M50 (K12)

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/M50 1200A

Hãng: Pilomat, Italia

Model: 275/K4 900A

Hãng: Pilomat, Italia

 

 

Model: CSA300

Hãng: MAC, Italia

Model: CSA300

Hãng: MAC, Italia

Model:

Hãng: Samsung, Hàn Quốc

Model:

Hãng: Samsung, Hàn Quốc

THANH CHẮN ĐƯỜNG TỰ ĐỘNG - ROAD BLOCKER

 

 

Model: RB 500

Hãng: Pilomat, Italia

Model: RB 1000

Hãng: MAC, Italia

Model:

Hãng: Samsung, Hàn Quốc

Model:

Hãng: Samsung, Hàn Quốc

Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe

Thiết bị nhận dạng xe

Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn chỉ dẫn

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển khu vực

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm

Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn LED trong nhà

Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn LED ngoài trời

Xuất xứ: Trung Quốc

Phần mềm

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Hệ thống hướng dẫn bãi đỗ xe không dây

Cảm biến không dây

Xuất xứ: Trung Quốc

Cảm biến không dây

Xuất xứ: Trung Quốc

Cảm biến không dây

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển khu vực

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ điều khiển trung tâm

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

 

Mailling List

TIN TỨC

 Tin nổi bật
 Khách hàng
 SẢN PHẨM THẺ
 Máy in thẻ
 Đầu đọc thẻ - Máy chấm công
 Phần mềm
 Máy in mã vạch

TÌM KIẾM TIN

Trong:

 TViệt :Tắt Bật

QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Footer
     Best view with 1024 x 768, IE6 or Higher

 

 © Code by VIETNAMSMART

THÔNG TIN CHUNG DỊCH VỤ CUNG CẤP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 Giới thiệu công ty Cung cấp giải pháp chấm công Chính sách bảo hành Câu hỏi thường gặp
Tiêu chí bán hàng Cung cấp giải pháp khóa từ Chính sách vận chuyển Hướng dẫn mua hàng
Hồ sơ năng lực Cung cấp cổng dò kim loại, máy soi Chính sách bảo mật Quy định thanh toán
Cơ hội nghề nghiệp Cung cấp phần mềm phòng tập, bể bơi Tài liệu hướng dẫn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THÔNG TIN THÔNG MINH VIỆT NAM

Trụ sở: Phòng 303, C9 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 12 Lô 13B Trung Yên 11, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (04) 37824073 | Hotline: 0936611372

Giấy phép ĐKKD: 0102034164 cấp ngày 07/04/2008 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội