Trang chủ » Thiết bị chấm công » Máy chấm công tích hợp AI

Máy chấm công tích hợp AI

Kiểm soát lối vào
Kiểm soát cửa ra vào chấm công
SpeedFace-H5L
ZKTeco
Bấm để xem giá
(3) Đánh giá
SpeedFace-V5L
ZKTeco
Bấm để xem giá
(4) Đánh giá
ProFace X-DS
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ProFace X-SL
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
MiniAC Plus
ZKTeco
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
ProCapturte-T
ZKTeco
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
ProFAC
ZKTeco
Bấm để xem giá
(3) Đánh giá
ProBio
ZKTeco
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
FaceDepot-7B (WP)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
FaceDepot-7B (CH)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ProFace X (CH)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
SpeedFace-H5L(P)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
SpeeFace-V5L [P]
ZKTeco
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
Horus E1-FP
ZKTeco
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
Horus E1-RFID
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Elite Pass
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Elite Access
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
FaceDepot-7BL(WP)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
FaceDepot-7BL(CH)
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
FaceDepot-7BL
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Chưa có gì
Xem thêm
Thiết bị chấm công
Kiểm soát cửa
Kiểm soát lối vào
Kiểm soát an ninh
Khóa cửa thông minh
Camera an ninh
Kiểm soát dịch bệnh
Giải pháp thông minh
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá