Cổng dò thân nhiệt

Kiểm soát lối vào
Kiểm soát cửa ra vào chấm công
ZK-D1065TDM
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ISD-SMG318LT-F
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DHI-ISC-D718-T
Dahua
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
AT300EX
Safeway
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
AT300-DX
Safeway
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
ZK-D2180S[TI]
ZKTeco
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
ZK-D3180S[TD]
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DHI-ISC-D733-T
Dahua
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ISD-SMG318LT-D
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
AT300TS Plus
Safeway
Bấm để xem giá
(3) Đánh giá
AT300TS
Safeway
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
AT300DX
Safeway
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
AT300TX
Safeway
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
Thiết bị chấm công
Thiết bị chấm công
Kiểm soát cửa
Kiểm soát lối vào
Kiểm soát an ninh
Khóa cửa thông minh
Camera an ninh
Kiểm soát dịch bệnh
Giải pháp thông minh
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá