Chúc mừng năm mới 20222 - Vietnamsmart
Chúc mừng năm mới 20222 - Vietnamsmart

Cổng dò thân nhiệt

Các mẫu Cổng dò thân nhiệt mới nhất hiện nay

(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: HIKVISION
(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Dahua
(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: HIKVISION
(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Dahua
Mới
Có 5 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Mới
Có 1 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Mới
(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: ZKTeco
Có 2 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Có 2 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Sản phẩm mới
Có 3 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: ZKTeco
Sản phẩm mới
Có 2 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: ZKTeco
Sản phẩm mới
Có 4 đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Sản phẩm mới
(0) đánh giá
Giá liên hệ
Hãng sản xuất: Safeway
Máy soi chiều hành lý AT100100 được dùng thực tế trong nhà máy