Trang chủ » Phần mềm

Tổng hợp các phần mềm

Chọn tính năng phần mềm:
Phần mềm IVMS-4200
Version: V3.8.1.4
Tính năng: Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Phần mềm ZKBio CVSecurity
Version: 5.1.1
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh, Kiểm soát bãi đỗ xe, Kiểm soát thang máy
Suprema BioConnect
Version: 4.2
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Suprema Biostar2-TA
Version:
Tính năng: Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Suprema Biostar2-STD
Version:
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh, Kiểm soát thang máy
Phần mềm quản lý Suprema Biostar2-BAS
Version:
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
SmartTAS
Version: x
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Kiểm soát an ninh
BioTime
Version: 8.0
Tính năng: Quản lý chấm công
Mitaco
Version: 5.2
Tính năng: Quản lý chấm công
Mitapro
Version: x
Tính năng: Quản lý chấm công
ZKBioLock
Version: 1.1
Tính năng: Quản lý khách sạn
ZKBioAccess
Version: 3.0
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh