Trang chủ » Phần mềm

Tổng hợp các phần mềm

Chọn tính năng phần mềm:
Phần mềm ZKBio CVSecurity
Version: 5.1.1
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh, Kiểm soát bãi đỗ xe, Kiểm soát thang máy
Suprema BioConnect
Version: 4.2
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Suprema Biostar2-TA
Version:
Tính năng: Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Suprema Biostar2-STD
Version:
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh, Kiểm soát thang máy
Phần mềm quản lý Suprema Biostar2-BAS
Version:
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
SmartTAS
Version: x
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Kiểm soát an ninh
BioTime
Version: 8.0
Tính năng: Quản lý chấm công
Mitaco
Version: 5.2
Tính năng: Quản lý chấm công
Mitapro
Version: x
Tính năng: Quản lý chấm công
ZKBioLock
Version: 1.1
Tính năng: Quản lý khách sạn
ZKBioAccess
Version: 3.0
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh
Phần mềm ZKBioSecurity
Version: V5000_4.1.3_R
Tính năng: Kiểm soát cửa ra vào, Quản lý chấm công, Kiểm soát an ninh, Kiểm soát bãi đỗ xe, Kiểm soát thang máy
Thiết bị chấm công
Kiểm soát cửa
Kiểm soát lối vào
Kiểm soát an ninh
Khóa cửa thông minh
Camera an ninh
Kiểm soát dịch bệnh
Giải pháp thông minh
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá