Camera đo thân nhiệt

Kiểm soát lối vào
Kiểm soát cửa ra vào chấm công
TPC-BF3221-T
Dahua
Bấm để xem giá
(5) Đánh giá
DH-TPC-BF5421P-T
Dahua
Bấm để xem giá
(3) Đánh giá
DS-2TD1217B-3/PA(B)(C)
VANTECH
Bấm để xem giá
(1) Đánh giá
TPC-BF2221-T
Dahua
Bấm để xem giá
(4) Đánh giá
DS-2TD2617B-3/PA
HIKVISION
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
UB500-T
UNIQSCAN
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
ZN-T97
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ZN-T96
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
TCM10-FSF2
Suprema
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
TCM10-FS2
Suprema
Bấm để xem giá
(3) Đánh giá
AYC20-MTAI
Aoyodi
Bấm để xem giá
(4) Đánh giá
TPC-BF2221-HTM
Dahua
Bấm để xem giá
(2) Đánh giá
DS-2TD2617B-6/PA
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ZN-T95
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
ZN-T3
ZKTeco
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DS-2TB2617-6/QA
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DS-2TD2637B-10/P
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DH-TPC-BF5552P-TD8F7-HTM
Dahua
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DH-TPC-BF542.1 PRO
Dahua
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
DS-HP2ETBBF3636-P
HIKVISION
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Thiết bị chấm công
Thiết bị chấm công
Kiểm soát cửa
Kiểm soát lối vào
Kiểm soát an ninh
Khóa cửa thông minh
Camera an ninh
Kiểm soát dịch bệnh
Giải pháp thông minh
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá