Trang chủ » Download » Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm ZKAccess3.5

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm ZKAccess3.5

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm ZKAccess3.5
Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm ZKAccess3.5

Phạm Huy Nam
Phạm Huy Nam

Tham vấn chuyên môn

[Download tài liệu PDF – Phần mềm ZKAccess 3.5]

Là một phần mềm điều khiển truy cập chuyên nghiệp, ZKAccess3.5 được thiết kế để quản lý tất cả các bảng điều khiển truy cập của ZKTeco và các cổng điều khiển truy cập độc lập. Phần mềm này có thể đồng thời quản lý kiểm soát truy cập và tạo báo cáo tham dự. Đó là một phần mềm máy tính để bàn phù hợp cho các ứng dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thiết kế GUI hoàn toàn mới và cấu trúc nhân bản của ZKAccess3.5 mới sẽ làm cho việc quản lý hàng ngày của bạn trở nên dễ chịu và thuận tiện hơn.

Xem Video hướng dẫn

Bài viết liên quan
Thiết bị chấm công
Kiểm soát cửa
Kiểm soát lối vào
Kiểm soát an ninh
Khóa cửa thông minh
Camera an ninh
Kiểm soát dịch bệnh
Giải pháp thông minh
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá
Bấm để xem giá
(0) Đánh giá